I will win I will win
I will win I will win
I will win I will win
I will win I will win
I will win I will win
I will win I will win

Tuesday, April 3, 2018 — Segment 1